Projectmanagement

Koning ter Heege projectmanagement staat voor veel kennis en en ervaring op het gebied van verbeteren bedrijfsprocessen, innoveren en investeren, organisatie en motivatie, verantwoord verduurzamen, kwaliteit en VGM in het MKB.
Tevens kan – op flexibele basis – gefaciliteerd worden bij een piek in het aantal projecten, voor tijdelijke vervanging of algemene ondersteuning en advisering.

Koning ter Heege, gedreven projectmanagement.

Voorbeelden projectmanagement:

  • Optimalisatie van interne werk- en bedrijfsprocessen, alsmede het borgen hiervan
  • Ontwikkelen van een bedrijfsvisie en een ondernemersplan
  • Opleidings- en ontwikkelplannen op zowel bedrijfsniveau als voor individuen
  • Haalbaarheidsstudies
  • SWOT-, markt- en stakeholder-analyses
  • Begeleiden certificeringen o.a. ISO9001, VCA**, ISO14001, FSC®
  • Coördinatie en communicatie, bewaken van voortgang en resultaat
  • Presentatie en rapportage, b.v. externe jaarverslagen VGM en projectverslaggeving
  • Interne audits
  • Managementadvisering

Passie

Mijn passies zijn: het verbinden van mensen en aanjagen van projecten om in teamverband klussen te klaren die bijdragen aan de wereld van morgen. Daarnaast vind ik veel voldoening in het realiseren van constructies, waaronder bruggen, liften en trappen en inrichting “openbare” ruimte.

Een paar van mijn kwaliteiten:
planvorming en organisatie, ondernemend, doelgericht, loyaal, verbindend, gedreven en flexibel.

Bekijk ook Portfolio

Meer informatie of een oriënterend gesprek?

Mijn kennis, kunde en ervaringen maken mij breed inzetbaar en graag ga ik nieuwe uitdagingen aan.

Wilt u meer informatie of een geheel vrijblijvend gesprek?
Neem contact op via e-mail, LinkedIn of telefoon: 06 202 450 98

Projecten

Maatwerk, flexibiliteit en kwaliteit, van start tot en met afronding.
Meer weten? Neem contact op via e-mail of telefoon: 06 202 450 98