Projecten

Hieronder een aantal projecten waaraan ik heb mogen bijdragen.

Bramer na 100 jaar

Bramer Beheer en Exploitatie Maatschappij B.V.
In samenwerking met de directie en een aantal medewerkers een bedrijfsplan opstellen voor de middellange termijn. Als projectleider van “Bramer na 100 jaar”: organiseren en voorzitten van 4 werkgroepen, alsmede verslaglegging, voortgangsbewaking en rapportage en de resultaten. Inmiddels is het plan gefaseerd in uitvoering en mag hieraan ook meewerken.

Landgoed en stad verbinden

Stichting Twickel
Projectacquisitie en projectleider realisatie voetgangersbrug over de N346. Verantwoordelijk voor detailontwerp, logistiek, montage en kwaliteit.

Bekijk hier de folder.

Verandermanagement Staalbouw bedrijf

Neco B.V.
Als directeur nieuwe marktsegmenten aanboren voor een traditioneel staalbouwbedrijf. Hoge kwaliteit vormgegeven staalwerken is er hier één van, passend bij het reeds aanwezige vakmanschap.

Bekijk hier de brochures: Neco Special Projects (01) en Neco Special Projects (02).

ZuidasDok, Perronkappen

ZuidPlus (aannemerscombinatie van Heijmans, Hochtief en Fluor)
Het vernieuwen van deze Openbaar Vervoer Terminal (trein, bus, tram) “Amsterdam Zuid” is een complexe opgave. Ingesloten tussen de A10 noord en zuid en bouwen met behoud van functionaliteit maken het een bijzondere uitdaging. De werkvoorbereiding van de realisatie van de perronkappen geadviseerd, met name inzake de montagelogistiek (bouwen aan het spoor en tussen autosnelwegen) en het modulair ontwerp van de kappen.

Bekijk film

Nieuwe product-/dienstenlijn opzetten en operationeel maken.

Neco B.V.
Als directeur initiëren en operationeel maken van een productieafdeling voor Glasvezel Versterkte Kunststof en een tekenbureau voor 3D staal- en GVK-constructies (Spijkon).

Bekijk hier de brochure.

Doorontwikkelen bedrijf

Flexxcon B.V.
Als aandeelhouder in nauwe samenwerking met directeur Jos Lechner, Flexxcon B.V. ontwikkelen tot een compleet bedrijf in Glasvezel Versterkte Kunststof. Het van origine handelsbedrijf heeft inmiddels know how op het gebied van GVK-constructies, een eigen productie alsmede 4 operationele webshops.

FlexxCon.com | Kunststofroosters.nl | GFK-produkte.de | Gootroosters.nl | FlexxCollar.com

SportParkPlus

v.v. Rood Zwart, Delden (Hof van Twente)
Initiëren, ontwikkelen en realiseren van het masterplan om het sportcomplex van voetbalvereniging Rood Zwart op te waarderen naar een multifunctioneel park voor sport en ontmoeting voor de Deldense gemeenschap. Samen met andere vrijwilligers uitgevoerd.

Bekijk hier de brochure.

Liften voor verbeteren toegankelijkheid stations Prorail

Heijmans B.V.
Als directeur van Neco Staalbouw B.V. een samenwerking met Heijmans B.V. aangegaan voor het acquireren van projecten uit het ProRail-programma “Toegankelijkheid”. Doel van dit programma is de toegang tot de trein te verbeteren, ook voor mensen met een fysieke beperking. In dit kader worden stations onder andere voorzien van liften. Met succes werden diverse projecten geacquireerd en gerealiseerd, waaronder:

 • station Hoorn (3 liften)
 • station Culemborg (2 liften)
 • station Geldrop (1 lift)
 • station Nieuw-Vennep (2 liften)
 • station Schollevaar, Cappelle a/d IJssel (2 liften)
 • station Venlo (3 liften)

Stationsbouw Prorail

Heijmans B.V., Hegeman B.V.
Projectacquisitie en -leiding staalbouw van diverse nieuw- en verbouw projecten van Prorail-stations in Nederland, waaronder:

 • station Utrecht Terwijde
 • station Vleuten
 • station Utrecht Zuilen
 • station Utrecht Lunetten
 • station Gouda

Renovatie monumentale bruggen Overijssels Kanaal

Salverda Bouw B.V.
Als projectleider renoveren van 5 ophaalbruggen over het Overijssels Kanaal:

 • Enkbrug
 • Spekschatebrug
 • Weseperbrug
 • Zonnebergerbrug
 • Daggertsbrug

Vervangen bulk zouttransport

Akzo Nobel
Als projectleider vervangen van het transportsysteem voor bulkzout. Een nauwgezette voorbereiding van dit kritische onderdeel van de zoutfabriek uitgevoerd om vervanging in 2 opeenvolgende weekeinden mogelijk te maken. E.e.a. in  samenwerking met Akzo Nobel.

Bekijk hier de brochure.

Utrecht Zuilen, stationskap

Hegeman B.V.
Als projectleider stationskap gerealiseerd in een 48-urige buitendienststelling van het spoor.

Maatwerk, flexibiliteit en kwaliteit, van start tot en met afronding.
Meer weten? Neem contact op via e-mail of telefoon: 06 202 450 98