Ervaringen en resultaten

Bramer Beheer- en Exploitatie Maatschappij B.V. (2019 – heden)

Diverse werkzaamheden waaronder:

 • Projectleider “Bramer na 100 jaar”. Bedrijfsplan voor de middellange termijn (de periode tot na het 100-jarig bestaan van Bramer in 2022)
 • Secretaris “kernteam” ontstaan uit “Bramer naar 100 jaar”

ZuidPlus (2018 -2019)

Adviseur stationskappen project ZuidasDok (Openbaar Vervoer Terminal “Amsterdam-Zuid”)

Bramer Aannemersbedrijf B.V.  en Timmerfabriek Bramer B.V. (2018 – heden)

Diverse werkzaamheden ter ondersteuning en advisering van het directieteam en bedrijfsleiding, waaronder:

 • Voorzetting FSC-keur (duurzaam houtgebruik)
 • Uitvoeren interne audits, optimaliseren bedrijfsprocessen
 • Succesvolle hercertificering managementsysteem en veilig werken ISO9001 en VCA**
 • Succesvolle certificatie managementsysteem volgens ISO14001
 • Beleidsnotities voor onder andere AVG (privacy) en VGO-keur (vastgoedonderhoud)
 • Updaten Bedrijfshandboek en Interne Kwaliteitsbewaking Timmerfabriek

Neco BV (2000 – 2017)

Als projectleider Staalbouw begonnen en doorgegroeid naar algemeen directeur en grootaandeelhouder van dit staalbouw en kraanverhuurbedrijf. Een bedrijf met een omzet van 5-6 miljoen euro en circa 45 fte; 80% staalbouw en 20% kraanverhuur.

Neco van een staalbouwer gericht op hallenbouw en industrie hervormd naar een staalbouwer van complexere en gezichtsbepalende constructies met meer toegevoegde waarde, zoals stations, bruggen, liftschachten en grootschalig industriële ver- en nieuwbouw. Opdrachten tot 2,5 miljoen gerealiseerd.
In 2008 Spijkon Engineering opgestart, een tekenafdeling voor 3D staalconstructies, alsmede de bedrijven geleid naar diverse certificeringen behorende bij de doorontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten:

 • Veiligheid: VCA**, inclusief voor Kranen VVT-erkend
 • Kwaliteit: NEN-EN-ISO 9001
 • CE staalconstructies: EN1090-2 EXC3 (staal), EN1090-3 EXC2 (aluminium)

Tevens vormgegeven staalwerken onder de noemer Neco Special Projects als “uithangbord” toegevoegd (zie de brochures Neco Special Projects).
Hiermee onderscheidend geworden en een positie in de niche markt van kunstwerken en historische renovaties verworven.
Zie ook projectboekjes Voetgangersbrug Delden en Ophaalbruggen Apeldoorns kanaal.

Neco door de recessiejaren 2009 – 2015 geloodst en in 2015 met goed resultaat gesaneerd en herstructureerd. Medio 2016 om gezondheidsredenen moeten stoppen als directeur en voorbereidingen getroffen om Neco te verlaten.

Glasvezel Versterkte Kunststof, Flexxcon (2004 – heden)

In 2004 Glasvezel Versterkte Kunststof (GVK) als constructiemateriaal geïntroduceerd (naast staal, aluminium en RVS). GVK is een sterk, lichtgewicht constructiemateriaal dat niet corrodeert en daardoor een lange levensduur heeft. Zie ook brochure Kunststof tot nadenken.

In 2008, namens Neco, een 50% belang gekocht in GVK leverancier Flexxcon. Bijgedragen aan omzetgroei Flexxcon van een paar ton naar 1,5 miljoen met gezonde winstmarge.
Per 2017 het Neco-aandeel in Flexxcon overgenomen in de eigen BV, KHB Delden.

Tebodin (1989 – 2000)

Projectleider bij afdeling Milieu&Veiligheid met als werkgebied water.
Adviseren en ontwerpen in projecten op gebied van (afval)waterbehandeling, waterbesparing en -hergebruik. Onder andere projecten uitgevoerd zowel in de industrie (met name in textiel en tapijtindustrie), voor de Europese Unie (in Polen, Oekraïne en Tunesië) en Rijkswaterstaat en vernieuwende technieken onderzocht (waaronder membraanfiltratie en UV/ozon).

SportParkPlus (2009 – heden)

SportParkPlus is het masterplan waarin de herstructurering van de velden van vv Rood Zwart plaatsvindt naar een multifunctioneel park voor sport en ontmoeting met als doel een spil in de Deldense gemeenschap te zijn. Zie ook www.sportparkplus.nl
Een project met een begroting van circa 1,5 miljoen euro, waarvan de grootste uitdaging, de bouw van het Noaberhoes, in 2017 werd voltooid.
Aanjager, mede-initiatiefnemer en voorzitter van de commissie SportParkPlus.
Met een team van andere vrijwilligers zorggedragen voor het plan, planning, organisatie, ontwerp, uitbesteding, financiering en fondsenwerving, afstemming stakeholders, vergunningen, exploitatie en medegebruik, kostenbeheersing en grootschalige realisatie in een vrijwilligersorganisatie. Tot en met heden zijn er in totaal ±15.000 uren gemaakt door vrijwilligers in dit project.